assertiviteit.

assertief.jpg

Op 10 februari 2010 kreeg ik van mijn docente SLB de volgende site toegespeeld.
Assertiviteitstest

Op dat moment had ik een half jaar samengewerkt in 1 projectgroep en was de kickoff met de nieuwe projectgroep net achter de rug. Tijd om te evalueren en jezelf nog eens onder de loep te nemen.

Hieronder vindt je de uitslag van mijn assertiviteitstest.

Mate van assertiviteit
In een groot aantal situaties lukt het je goed om voor jezelf op te komen, maar niet in alle situaties. Mogelijk hangt het van de omstandigheden af? Bijvoorbeeld: wie je tegenover je hebt? Belangrijk is je te realiseren dat je de vaardigheid ‘voor jezelf opkomen zonder een ander te kwetsen’ beheerst. In een groot aantal situaties lukt het je immers om voor je eigen rechten op te komen. In die situaties slaag je erin om je gevoelens en gedachten op een directe en eerlijke manier te uiten, zodanig dat je ook de rechten van de ander respecteert. Nu gaat het er om, om deze vaardigheid ook in moeilijker situaties toe te passen.

Mate van non-assertiviteit
De score in deze rubriek is erg laag. Je reageert overwegend op andere manieren.

Mate van agressiviteit
De score in deze rubriek is laag. Dat is prima, want dat betekent dat je niet vaak agressief reageert bij het opkomen voor je eigen rechten. Je reageert overwegend op andere manieren.
Ineffectief/overtrokken gedrag waarmee je de zaak ergert maakt voor jezelf
Prima! In deze rubriek heb je niet gescoord. In geen van de situaties kies jij voor een overtrokken en ineffectieve reactiewijze. Dat is helemaal juist: een dergelijke reactie is nooit passend in de gezondheidzorg.

Oneerlijk gedrag
Prima! In deze rubriek heb je niet gescoord. Kennelijk vind je het niet nodig om smoesjes of leugentjes te gebruiken om te krijgen waar je recht op hebt. Dat is ook zo. Het wordt veel meer gewaardeerd als je eerlijk en open voor jezelf opkomt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *