Verandercommunicatie bij Interpolis #WSW2011

Vanmorgen een workshop gehad van Sandra Neele van Interpolis.

‘Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden’

‘Onze ijsberg smelt!’ van John Kotter, een boekje waar gedrag rondom het veranderingsproces duidelijk vertaald wordt.

Waarom veranderen organisatie zo vaak?
– kosten
– kwaliteit
– flexibiliteit
– innovatie

route van veranderen:
afscheid nemen:
0 signalering
1 opluchting
los laten van het bekende:
2 ontkenning
3 woede
het nieuwe omarmen:
4 hoop
5 vertrouwen
6 voldoening

Ingrediënten voor een succesvolle verandering:
– Noodzaak tot verandering
– Capaciteit en kennis
– Duidelijke gedeelde visie
– Duidelijk gedefinieerde stappen

– Maak noodzaak verandering helder
– Neem mensen mee in de verandering
– Zorg voor een duidelijke visie
– Zorg voor een helder en concreet stappenplan

Verschuiven van focus in communicatie
– rotonde –

Aandacht voor weerstand
‘Gedoe komt er toch’ Joop Swieringa & Jacqueline Jansen
De grootste weerstand bij een verandering is meestal de weerstand van de directie tegen weerstand!
– Erkennen serieus nemen
– Duidelijkheid: benoemen welke ruimte er wel en niet is
– Onderzoeken: wat is oorzaak, wat is uiting: rationeel/emotioneel
– Tijd geven/bespreken verandering
– Betrekken/spiegel voorhouden
– NIET: afwimpelen, ontkennen, gefrustreerd op reageren

Rol van communicatie bij verandering
– De fases van veranderingen ondersteunen: door communicatiemiddelen en inhoud die passen bij de fase;
– Management ondersteunen: begeleiden bij weerstand, hen helpen om medewerkers op maat te kunnen begeleiden in de verandering.

Opdracht voor het huidige semester:
Case: afdeling Verkoopondersteuning
Be the Jo Frost voor Interpolis

Niets duurt voort, behalve verandering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *